Säkerhetsprodukter, uniformer & taktisk utrustning till lågt pris!

Stickskyddshandskar

Detta är våra handskar som förutom knivskydd även ger skydd mot kanyler. Handskarna är extra förstärkta för att kunna stoppa penetrationen av en kanyl som vanliga knivhandskar ej klarar att stoppa. Se vårt utbud av skärskyddshandskar och stickskyddshandskar här. Ger skydd mot skärskador samt stick från kanyler (kanalskydd). Perfekta för arbete i riskmiljöer som skydd mot skärskador och blodsmitta.

Kanylhandskar som ger skydd mot blodburna sjukdomar

Våra kanylhandskar ger skydd mot en nålsticksskada som är penetrering av huden av en injektionsnål eller annat vasst föremål som har varit i kontakt med blod, vävnad eller andra kroppsvätskor före exponeringen. Även om de akuta fysiologiska effekterna av en nålskada i allmänhet är försumbara kan dessa skador leda till överföring av blodburna sjukdomar, vilket placerar dem som utsätts för ökad risk för infektion från sjukdomar som orsakar patogener, såsom hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) och humant immunbristvirus (HIV).

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan